Přerušení cvičení

z důvodu uzavření škol a sportovišť je cvičení přerušeno,

pokračování podle vývoje mimořádné situace